Matrícula

Requisits

Poden accedir als cicles formatius de grau superior d’audiologia protètica els alumnes que disposin d’alguna de les acreditacions acadèmiques següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

L'alumne que prové de sistemes educatius estrangers que vol incorporar-se a un cicle formatiu cal que, en el moment de la matrícula, tingui homologats els estudis que en permeten l'accés o n'hagi iniciat els tràmits d'homologació o convalidació, llevat que hi accedeixi per superació d’una prova d'accés.

Preinscripció

Per formalitzar la preinscripció al cicle formatiu d’audiologia protètica de Vedruna Berga cal fer arribar la següent documentació al centre:

 • Sol·licitud de preinscripció al curs
 • Fotocòpia DNI/Passaport.
 • Fotocòpia targeta sanitària.
 • Fotocòpia del Títol de Batxillerat, CFGM de l’àmbit sanitari o altres estudis acreditatius (a especificar).

Actualment la única forma de fer la preinscripció és digitalment a través del correu electrònic secretariaberga@vedruna.cat. Durant el període de selecció d’alumnat, es contactarà amb els alumnes preinscrits.

En cas de residir a l’estranger posa’t directament en contacte amb la secretaria de l’escola (secretariaberga@vedruna.cat)

Matrícula (Juliol i setembre)

Un cop superat el procés de selecció, caldrà realitzar la matrícula, aquest procés garanteix la plaça al cicle.

La documentació necessària per realitzar aquest tràmit s’enviarà de forma personalitzada des de la secretaria del nostre centre.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website